வியாழன், செப்டம்பர் 09, 2010

காவி தான் நம்ம நாட்டின் கலரு!

............(திரைப்படப் பாடல் மெட்டினில், .சி.க்குப் புரியும் வண்ணம் ஒரு பாடல்)

.
காவி தான் நம்ம நாட்டின் கலரு - வேறு
எந்தக் கலருக்கும் இல்லை காவியோட பவரு!
(காவிதான்)

வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த துறவுநிறம் காவிதான்!
வானப்பிரஸ்தர்களும் விரும்பும் நிறம் காவிதான்!
ஆலய உச்சியிலே…. அசையும் கொடி காவிதான்!
ஆசையை வெறுத்த புத்தர் ஆடைநிறம் காவிதான்!
தர்மம் காத்த சீக்கியரின்…
கால்சா கலரும் காவிதான்! கலக்கும் காவிதான்!
(காவிதான்)

பாரதப் போரினிலே பறந்த கொடியும் காவிதான்!
பாவலர் பெருமக்கள் உடுத்த துணியும் காவிதான்!
அஸ்வமேதக் குதிரையோடு…. சென்ற கொடியும் காவிதான்!
அன்னியரை வெற்றி கண்ட சிவா கொடியும் காவிதான்!
சேர, சோழ, பாண்டியரின்…
கொடியும் கூட காவிதான்! சிறந்த காவிதான்!
(காவிதான்)

அன்னச்சாலையிலே அசைந்தகொடி காவிதான்!
அர்ப்பண மனப்பான்மையின் அழகுநிறம் காவிதான்!
விஜயநகரம் கண்ட…..வீரர் கொடியும் காவிதான்!
விடுதலைப் போரினிலே வீரம் தந்த காவிதான்!
தேசியக் கொடியினுக்கே…
சிறப்பு சேர்க்கும் காவிதான்! ஜொலிக்கும் காவிதான்!
(காவிதான்)

உடலில் ஓடுகிற குருதிநிறம் காவிதான்!
உத்தமசீலர்களின் பிரியநிறம் காவிதான்!
அக்கினி ஜுவாலை போல… அசையும் நிறம் காவிதான்!
அசுத்தம் நீக்குகிற அருங்குணமும் அதுக்குத்தான்!
பாரத நாட்டினுக்கே…
பாரம்பரியம் காவிதான்! பளபளக்கும் காவிதான்!
(காவிதான்)
.
காவி தான் நம்ம நாட்டின் கலரு - வேறு
எந்தக் கலருக்கும் இல்லை காவியோட பவரு!
.
..................................................................................................................................
.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக